Kanalizační rozvody

 • Nabízíme systémy pro odvody splaškové a dešťové vody
 • Používáme rozvody z plastových materiálů systému HT, KG, PE
 • Stavíme protihlukové kanalizace ze silnostěnných plastů kombinovaných s izolací
 • Využíváme speciální prvky kanalizačních systémů do namáhaných prostorů se zvýšenými požadavky na pevnost, odolnost a nepropustnost materiálu (např. protipožární zabezpečení, zabezpečení budov, nemocnic, knihoven, muzeí apod.)
 • Pracujeme dále s materiály:
 • Geberit
  • svařované potrubí z HDPE, systém podtlakového odvádění dešťových vod z plochých střech
 • Litina
  • tradiční materiál s dobrými pevnostními i protihlukovými vlastnostmi
 • Kamenina
  • využívaná na ležatou kanalizaci či do chemických provozů

Kanalizace

 • Systém potrubních vedení uvnitř a vně budov odvádějící odpadní a jiné vody přes kanalizační přípojku z nemovitosti do veřejné kanalizace, septiku nebo čistírny odpadních vod. [Zdroj: Wikipedia.org]

Fotogalerie

 • Fotografie zařízení Geberit s odvětráváním a kanalizačního potrubí:
Stav před
Stav po