Montáže topných těles

  • Nabízíme kompletní řešení jakéhokoliv druhu topení
  • Montáže topných systémů od etážových topení přes rodinné domky k vytápění správních budov a bytových domů
  • Montáže výměníkových stanic včetně optimalizace topných režimů velkých objektů s hydraulickým vyvážením rozvodů
  • Montáže předizolovaných potrubí pro bezkolektorové rozvody vně budov - volně vložených do zeminy

Vytápění

  • Vytápění je činností udržující vnitřní prostory na úrovni tepelné pohody a slouží k potlačení nepříznivých klimatických podmínek. [Zdroj: Wikipedia.org]
  • Etážové vytápění - vytápění jednoho poschodí kotlem i tělesy umístěnými v jedné rovině
  • Ústřední vytápění - zdroj tepla je umístěn mimo vytápěné místnosti, např. v suterénu
  • Dálkové vytápění - zdroj tepla je umístěn mimo budovu
  • Centralizované zásobování teplem - využívá se nejen pro vytápění objektů, ale i na přípravu teplé užitkové vody

Fotogalerie

  • Fotografie zařízení moderní kotelny a zařízení Meibes sloužící k vytápění bytů o ohřevu TUV: