Plynovody

 • Vnitřní plynovody i PB
 • Montáže z potrubí ocelového svařovaného či měděného
 • Domovní plynovody v bytových a rodinných domech, bytech
 • Revize montovaných plynovodů
 • Zajištění domovních přípojek plynu k montovaným objektům
 • Montáže a výměny plynových kotlů:
 • Pro vytápění
  • bytových domů nebo jednotek
 • Kombinovaných
  • s ohřevem vody
  Kondenzačních
  • klasických
  Turbo
  • klasických
  Modulových
  • s vestavěným zásobníkem TUV připojeným zásobníkem TUV dle výběru

Zemní plyn

 • Zemní plyn je přírodně utvořený, hořlavý plyn, používaný jako plynné fosilní palivo. Jeho výskyt v přírodě je samostatný nebo vzájemný s ropou nebo černým uhlím. Složení: Zejména methan (90%), ethan (10%) a další složky, lišící se dle naleziště. [Zdroj: Wikipedia.org]

Kontaktujte nás

 • Sídlíme v centru Prahy, přímo pod Nuselským mostem. Přijďte nás navštívit osobně nebo nás kontaktujte na:

  Tel.: 222 564 440
  Fax: 222 564 442
  E-mail: info@its-praha.cz

Fotogalerie

Stav před (plynové potrubí vedeno vně):
Stav po (již se zabudovanými plynoměry):